Stavba prototypov
 

 • 3D tlačiareň
  na základe digitálneho výkresu sa vytlačí 3D výrobok
   
 • prototyp blízkej série
  vyšpecifikuje sa a použije výrobok z aktuálnej produkcie s podobnými parametrami, otestuje sa a navrhne sa finálny výrobok
   
 • funkčná vzorka
  použije sa vhodný výrobok z našej produkcie na výrobu testovacej série